Talk Shows, Urdu Columns, Live TV

Loading

Share This Post


Mujh Se Na Khuda Khush Na Shaitan ! - Asad Mufti - 7th November 2013

Asad Mufti Column - 7th November 2013


مجھ سے نہ خدا خوش ہے نہ شیطان ! ۔ اسد مفتی کالم


Mujh Se Na Khuda Khush Na Shaitan ! - Asad Mufti Column - 7th November 2013