Talk Shows, Urdu Columns, Live TV

Loading

Share This Post


Tasawwar e Shahadat Ko Az Sar-e-Nou Daryaft Karne Ki Lagan - Nusrat Javed - 13th November 2013

Nusrat Javed Column - 13th November 2013


تصور شہادت کو از سر نو دریافت کرنےکی لگن ۔ نصرت جاوید کالم


Tasawwar e Shahadat Ko Az Sar-e-Nou Daryaft Karne Ki Lagan - Nusrat Javed Column - 13th November 2013