Talk Shows, Urdu Columns, Live TV

Loading

Share This Post


Khof Ka Hisar - Khursheed Nadeem - 26th December 2013

Khursheed Nadeem Column - 26th December 2013


خوف کا حصار ۔ خورشید ندیم کالم


Khof Ka Hisar - Khursheed Nadeem Column - 26th December 2013